Montaža i servis

 

Korisnicima naših usluga nudimo inividualan pristup i cjelokupno rješenje od dobave odgovarajuće klimatizacijske opreme preko kvalitetne ugradnje do kontinurane brige za ugrađenu opremu.

Montaža

 

Nakon dolaska u Vaš prostor pažljivo pristupamo zaštićivanju i po potrebi pomicanju Vašeg pokućstva. Istovremeno se dogovaramo o tijeku posla, mjestu montaže klima uređaja te mogućem trajanju montaže. Raspakiravamo klima uređaj te na pod prostora u zoni rada podmećemo zaštitne prostirače radi zaštite poda.

 

Pažljivo raspoređujemo sav potrebni alat na način da naš alat nema doticaja s Vašim pokućstvom ili stvarima. Nakon određivanja mjesta montaže klima uređaja pristupamo samoj montaži, tako da vas istovremeno informiramo o samom tijeku montaže i radnjama koje slijede. Unutarnja jedinica se montira na mjesto koje je najpovoljnije za cirkulaciju zraka po prostoriji i pri tom se puno pozornosti polaže na osoblje koje mora biti zaštićeno od direktne cirkulacije hlađenog zraka.

 

Bušenje rupe u zidu radi prolaska potrebne instalacije koja povezuje vanjski i unutarnji uređaj vrši se pomoću bušilice za beton ili pomoću drugih alata (ako zid nije betonski ili od cigle) i pri tom se sa usisivačem usisava prašina koja nastaje prilikom poduzetih radnji.

 

Nakon bušenja otvora na zidu odmah se pristupa dodatnom usisavanju prašine i sitnih čestica s poda tako da se otkloni i najmanja mogućnost oštećivanja poda i namještaja. Istovremeno dok traje bušenje ili neposredno nakon toga spaja se unutarnja jedinica s bakrenim cijevima posebno izoliranim za niske i visoke temperature, te se spajaju potrebni električni kablovi i odvod kondenzata, kako bi se unutarnja jedinica klima uređaja mogla postaviti na zid. Cijev odvoda kondenzata se instalira u dogovoru s korisnikom i odvodi na najbolje moguće mjesto.

 

Kondenzat (voda) se stvara u unutarnjoj jedinici kad unutarnja jedinica hladi. U slučaju kad unutarnja jedinica grije kondenzat se stvara u vanjskoj jedinici. Nakon postavljanja unutarnje jedinice na zid pristupa se postavljanju vanjske jedinice. Vanjska jedinica se postavlja na mjesto koje mora zadovoljavati tehničke zahtjeve uređaja i budućeg servisiranja, uzevši u obzir Vaše potrebe u smislu organizacije prostora.

 

Kad je vanjska jedinica montirana i spojena s cijevima i kablovima koje idu od unutarnje jedinice, spaja se strujni kabel te se klima uređaj pušta u probni rad. Istovremeno se usmeno objašnjavaju funkcije rada klima uređaja koje se odabiru putem daljinskog upravljača. Za detaljniji opis svih funkcija rada postoje pismene upute.

Po samom završetku posla pristupamo čišćenju prostora, te odnošenju svih otpadnih stvari koje su nastale pri montaži. Tijekom samog rada možete postavljati pitanja o samoj montaži i mogućim nejasnoćama. Niste obvezni pomagati u poslu  niti nuditi piće ili jelo.

Servis

Servisiranje i održavanje klime i ostalih rashladnih uređaja uključuje redovito periodično praćenje rada, te preventivno izvršavanje potrebnih servisnih zahvata u svrhu pravilnog rada rashladnog uređaja. Na klima uređaj se tijekom rada taloži nečistoća, prašina i druge čestice iz zraka.

 

Takvo zaprljanje hladnjaka i kondenzatora klime može nepovoljno utjecati na sam rad klima uređaja, zdravlje korisnika te prouzročiti različite vrste oboljenja. Servisiranjem takve posljedice izbjegavamo i osiguravamo dug i pravilan rad rashladnog uređaja.


 


© Sva prava pridržana / Tehno Elektronik d.o.o. / 2015.