TehnoElektronik | savjeti

 

Savjeti

 

Zračne zavjese (sa ili bez grijača zraka)

Zračne zavjese predstavljaju učinkovit način uštede energije kad vrata grijanog/klimatiziranog prostora često moraju biti otvorena. To su uređaji dizajnirani tako da uz pomoć ugrađenog ventilatora stvaraju vrtložnu struju pod proizvoljnim kutom koja će se suprotstaviti struji vanjskog zraka u toj mjeri da joj spriječi protok u prostoriju.

 

Prema studiji se pokazalo da prostor koji na vanjskom otvoru nema zračnu zavjesu ima poprilično nestalnu temperaturu zraka, s razlikama od 4°C do 10°C, dok isti prostor sa zračnom zavjesom te fluktuacije u temperaturi svodi na razlike od samo 1°C. Uz to što uvelike smanjuju toplinske gubitke/dobitke, ne dopuštaju ni ulaz prašine, dima ili kukaca u prostor. U pravilu se ugrađuju na unutrašnji zid ako prostor grijemo, odnosno na vanjski zid ako ga hladimo. Isto tako, za razliku od uobičajenih vrata, zračna zavjesa ne umanjuje vidljivost kretanja ljudi ili roba, čime se povećava sigurnost ljudi, robe i opreme.

 

Zračne zavjese dolaze u dva glavna oblika: bez i sa dogrijavanjem zraka. Zračne zavjese bez dogrijavanja se koriste prvenstveno za održavanje unutrašnjih temperatura prostora koji grijemo nekim postojećim sustavom grijanja i klimatizacije, odnosno za sprječavanje ulaska vanjskog zraka u građevinu. Kod zračnih zavjesa sa zagrijavanjem zraka razlikujemo četiri osnovna oblika zagrijavanja: plinom, električnom energijom, parom, te vrućom vodom pod niskim ili visokim tlakom. Glavni dijelovi zračnih zavjesa su: kućište, ventilacijska jedinica, izmjenjivač topline, filtar na usisnoj strani zavjese, te usisna i tlačna rešetka.

 


© Sva prava pridržana / Tehno Elektronik d.o.o. / 2015.